Magnesem w meteoryt

Pod młotkiem zachowywał się podobnie jak inne skały. Zamiana w gruz przeszła dość bezboleśnie, ale z zamianą kruszywa w drobne cząstki było już gorzej. Nagle zobaczyłem, że w niektórych miejscach masa ucierana w granitowym moździerzu zaczyna połyskiwać srebrnym kolorem ‒ to były kryształy jakiegoś metalu. Musiałem je wydłubać i wtedy już jakby mniej boleśnie, choć nadal z oporem, zaczęła się ich zamiana w drobny piasek. Moździerz ceramiczny ujednolicił […]

Meteoryt

Michał Banaś jest geologiem. Zadałem mu trzy pytania:1. Gdybyś miał w esemesowym skrócie wyjaśnić mi, co to jest meteoryt, to co byś napisał?2. Z czego może być zbudowany meteoryt?3. Jak weryfikuje się autentyczność meteorytów? Oto, co mi odpowiedział. 1. Meteorytem jest wszystko, co spada na Ziemię, a nie wyleciało z niej przez ostatnie 4 miliardy lat (co wyklucza docierające na Ziemię części statków kosmicznych). 2. Meteoryty powstały po tym, jak Ziemia zderzyła się z planetą o nazwie Thea. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

powrót do góry